توجه : شما بدون ثبت نام يا ورود به سايت، اقدام به خريد دوره نموده ايد.

براي خريد دوره ها اول بايد در سايت ثبت نام نماييد ، يا اگر قبلا ثبت نام كرده ايد ، ورود به سايت نماييد.
براي اين كار ، از منوی قرمز رنگ در بالای سایت استفاده کنید ، و بعد مجدد دوره مورد نظر خود را خريد كنيد.