آموزشگاه آنلاین

47920

تعیین سطح و مشاوره اختصاصی زبان انگلیسی

10,000 تومان

دسته بندی

توضیحاتبا خرید این محصول ،ظرف 48 ساعت از طرف تیم توربو با شما تماس گرفته می شود و تعیین سطح و مشاوره با شما شما انجام خواهد شدو بنا به شرايط شما ، دوره يا كلاس به شما اعلام خواهد شد و توضيحات كامل مبني بر اينكه چه محصولی و چه دوره ای و چه كلاسي برای شما مناسب است و باعث پیشرفت شما خواهد شد را ميتوانيد انتخاب نماييد