×
جستجو
Generic filters

دوره مكالمه مجازي توربو تاك ، يك دوره ١٦ ترمي اموزش زبان انگليسي ميباشد،

ترم اول اين دوره فقط با قيمت ٢٥ هزار تومان در نظر گرفته شده،

به اين دليل كه مطمئن هستيم ، هركس در اين دوره ثبت نام نمايد، حتما بقيه ترمهاي اموزش زبان ما  را نيز خريداري مينمايد.

برعكس پكيج هاي اموزشي زبان انگليسي كه با قيمتهاي بالا عرضه و معمولا استفاده نميشوند.

در دوره مكالمه مجازي زبان انگليسي توربوتاك ، درس اول هر ترم بصورت رايگان قابل رويت ميباشد، اين موضوع براي تمامي دوره هاي اموزشي زبان انگليسي در سايت انگليش توربو در نظر گرفته شده است


17 دوره یافت شد