×
جستجو
Generic filters

دوره مكالمه مجازي توربو تاك ، يك دوره ١٦ ترمي اموزش زبان انگليسي ميباشد،

ترم اول اين دوره فقط با قيمت ٢٥ هزار تومان در نظر گرفته شده،

به اين دليل كه مطمئن هستيم ، هركس در اين دوره ثبت نام نمايد، حتما بقيه ترمهاي اموزش زبان ما  را نيز خريداري مينمايد.

برعكس پكيج هاي اموزشي زبان انگليسي كه با قيمتهاي بالا عرضه و معمولا استفاده نميشوند.

در دوره مكالمه مجازي زبان انگليسي توربوتاك ، درس اول هر ترم بصورت رايگان قابل رويت ميباشد، اين موضوع براي تمامي دوره هاي اموزشي زبان انگليسي در سايت انگليش توربو در نظر گرفته شده است