210,000 تومان 190,000 تومان
  • توضیحات
  • جلسات
كتاب ٥٠٤ مجموع دو ترم

مجموعه ویدیویی ضبط شده، با روشي نوين و اموزش كليه لغات استفاده شده در مثالها ، درس اول را يگان تماشا كنيد با تدریس استاد قلی زاده
كتاب ٥٠٤ شامل ۴۲ درس  و هر درس شامل ۱۲ لغت است
در این مجموعه، براي هر لغت تعدادی مثال كاربری استفاده شده است، در اين مجموعه يك سوم اول لغات ٥٠٤ و كل لغات مثال های استفاده شده ،بصورت تماشاي انلاين ، تدريس شده اند، اين دوره فعلا تكميل نگرديده، و كم كم درحال تكميل ميباشد، شما ميتوانيد ثبت نام نموده ، و به مرور با درسها همراه ما باشيد.

wwwwwwwww