فائزه خدابنده لو

فائزه خدابنده لو

Common mistake 2 -ترم 2 اشتباهات رایج

Common mistake 2  -ترم 2 اشتباهات رایج

بررسی اجمالیمن (فائزه خدابنده لو) تو اشتباهات رایج انگلیسی سعی کردم جوری که خودم یاد گرفتم یاد بدم. خوب کیه که دوست نداشته باشه خیلی ساده و روان، نیتیو، نچرال بدون اشتباه انگلیسی حرف بزنه. کیه که دوست نداشته باشه لهجه ی خوب آمریکایی داشته باشه؟ با من همراه باشید تا قدم به قدم هیولای انگلیسی رو شکست بدیم

Instructor

فائزه خدابنده لو
0 نظر
0 دانش آموز
4 دورها