مهدي عزيزي

مهدي عزيزي

Listening Ielts-ترم ۱ لیسنینگ آیلتس

Listening Ielts-ترم ۱ لیسنینگ آیلتس

بررسی اجمالی
مجموعه ویدیویی ضبط شده لیسنینگ ،تقویت مهارت لیسنینگ آزمون آیلتس،ترم اول با تدریس مهدی عزیزی

یکی از بزرگترین مشکالت داوطلبان ازمون آیلتس همواره، آزمون بوده. در این مجموعه به شما نحوه تست زنی سواالت مختلف Listeningوهمچنین نحوه تقویت این مهارت برای داوطلبان عزیز listening‌ آموزش داده میشه. بعالوه در پایان‌توضیحات هر بخش یک نمونه آزمون استاندارد برای شما عزیزان در نظر گرفته شده تا تکنیک هایی ک اموزش دیده ایید رو ‌تمرین کنید و در اخر مجموعه هم یک آزمون
جامع Listening جهت مرور تمامی مجموعه و تکنیک ها گنجانده شده.

Instructor

مهدي عزيزي
0 نظر
0 دانش آموز
2 دورها