سروش حبیب پور

سروش حبیب پور

Vocab-هزار و صد واژه ضروری با تدریس سروش حبیب پور

Vocab-هزار و صد واژه ضروری با تدریس سروش حبیب پور

بررسی اجمالیمجموعه ویدیویی ضبط شده کلمات و تعریف آنها و در پایان تست،با تدریس سروش حبیبی پور

در این دوره سعی شده تا با تکیه بر تلفظ صحیح کلمات و همچنین معنای فارسی و انگلیسی آنها و در نهایت ریشه یابی کلمات بسیار پرکاربرد و مهم در زبان انگلیسی،مجموعه ای از لغات مهم و پرکاربرد و البته آکادمیک را یاد بگیریم. نکته مهم در این دوره استفاده از کلمات آموزش داده شده در قالب جمله و سوالات مختلف در پایان هر درس می باشد که باعث میشود فراگیر بعد از دیدن یک یا چندین باره هر فیلم بتواند آموخته‌های خود را تحت عنوان کوییز یا یک امتحان کوچک در آخر هر درس،بسنجد.

Instructor

سروش حبیب پور
0 نظر
400 دانش آموزان
6 دورها