درباره استاد :

فائزه خدابنده لو
بمب انرژی توربو😎

کسی که داره همون جور که یاد گرفته یاد میده😍
نوآور در دوره های مختلف مانند فائزه شو با آهنگ و اشتباهات رایج و لهجه و....

ی استاد جوان از جنس خودتون
که علاوه بر راهنمای شما در این راه دوست و همراه شما عزیزان هست برای یادگیری
.اول نیاز شما با توجه ب توانایی شما و شخصیت شما شناسایی میکنن و طبق سطح اولیه و هدف نهایی برنامه ریزی محتوایی و درسیه کلاس رو انجام میدن


ب قول شاگردای خودشون
بی نهایت عاشق تدریس 💓
میل شدید ب آموزش
دانشجوی زبان انگلیسی

۱.سابقه ی درخشان تدریس
با یک کارنامه ی درخشان
👈🏻نتیجه بخش👉🏻 در انگلیش توربو و چندین موسسه ی دیگر
دارای دو مدرک تدریس
داخلی و بین المللی

۲.ارتباط دوستانه با زبان آموز و فراهم کردن فضای بی نهایت فان و صمیمی در عین حال درسی و سالم .

۳.رضایت 👈🏻۱۰۰ درصد 👉🏻زبان آموزان از کلاس که در کامنت ها و کلاس ها واستوری ها و لایو هاو ... کاملا قابل مشاهده است

۴.نمیدونیم چرا کلاس های ایشون نمک گیره 😂
شاگرد های ایشون از بین نمیروند بلکه از یک کلاس و لِوِل ب لِوِلی بالاتر هدایت میشوند

۵. تدریس با استفاده از روش ها و متد های نوینِ خلاقانه و ب یاد موندنی و انگیزه بخش