درباره استاد :

مهدی قلی زاده ، از مدرسين با سابقه زبان انگليسی ، با استفاده از جديد ترين متد ها ، تدريس زبان انگليسی رو از ١٨ سال پيش آغاز كرده است .

در روش تدريس ايشان و ساير مدرسين گروه توربو، هيچ ردی از كتاب جزوه و ... نخواهيد ديد.
از نظر گروه مدرسين انگليش توربو مكالمه زبان انگليسی، اصلا فرار نبوده ، چنانچه بصورت مهارت و كاربردی آموزش داده شود.

ما معتقديم شنا ، رانندگی و خيلی از مهارت های ديگر را نمی توان بدون تمرين، از روی كتاب و جزوه آموخت. بلكه بايد بدون خجالت و ترس آنقدر دست و پای غلط زده شود، تا شنا به عنوان مهارتی به مارتهای ما اضافه گردد.

يادگيری زبان انگليسی هم بايد با عادت كردن عضلات دهان به تلفظ كلمات جديد، و بصورت مهارت انجام گردد. در اين صورت فرار نخواهد بود.