شرکت کنندگان محترم مسابقه اسپلینگ بی، انگلیش توربو قبل از شرکت در مسابقه باید موراد زیر را مطالعه فرمایید
متقاضی گرامی پس مطالعه قوانین در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید جهت شرکت در مسابقه اسپلینگ‌بی، و ثبت نام حضوری لطفا با شماره‌های زیر تماس حاصل کنید.