اپلیکیشن دانلود دوره های انگلیش توربو

جهت دانلود و سهولت استفاده از دوره های ویدیویی ، میتوانید اپلیکیشن مخصوص تلفن همراه را نصب نمایید . دوره ها بصورت در‌ون برنامه ای قابل دانلود میباشند. و جهت حفظ حقوق مولفین و مدرسین ، ارسال آنها برای دیگران ممنوع میباشد. همچنین در نظر داشته باشید، هر نام کاربری فقط با یک دستگاه تلفن همراه میتواند ورود کند. و استفاده از دروس در دستگاه دوم امکان پذیر نمیباشد.   دقت داشته باشد اولین ورود به اپلییکیشن را فقط با تلفن همراه خود انجام دهید